12 กันยายน 2554

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ---- Office of the Consumer ...


คดีผู้บริโภค


www.ocpb.go.th/list_law.asp
ผูŒบริโภคตŒองรักษาสิทธิ ...
ติดต่อ สคบ.


www.ocpb.go.th/main_contact.asp
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ ...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน


www.ocpb.go.th/main_form.asp
ผูŒบริโภคตŒองรักษาสิทธิ ...
สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ


www.ocpb.go.th/main_previlege.asp
ผูŒบริโภคตŒองรักษาสิทธิ ...
การดำเนินคดีแทนผู้บริโภค


www.ocpb.go.th/main_consumer_law...
ผูŒบริโภคตŒองรักษาสิทธิ ...
ร้องเรียนด่วนกับ เลขาฯ สคบ ...


www.ocpb.go.th/show_news.asp?...
“ส่งมา จัดให้ ใส่ใจผู้บริโภค ...

1 ความคิดเห็น:

  1. ถูกโกงแชร์สามารถร้องเรียนได้หรือไม่ครับ

    ตอบลบ