12 กันยายน 2554

พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550)

พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550)พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550) มีผลบังคับใช้แล้ว
รายละเอียด :พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550) มีผลบังคับใช้แล้ว
โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550ไฟล์ประกอบ : คลิกเพื่อดาวน์โหลด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น