12 กันยายน 2554

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

      กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติ


พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง


แบบอาวุธปืนจริงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น