26 มิถุนายน 2561

การทำงานออนไลน์และออฟไลน์อย่างไหนดีกว่ากัน?

การทำงานออนไลน์และออฟไลน์อย่างไหนดีกว่ากัน?ออนไลน์ (อังกฤษ: Online, on-line) และ ออฟไลน์ (อังกฤษ: Offline, off-line) เป็นคำศัพท์ในวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ออนไลน์แสดงถึงสถานะของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใด ๆ และออฟไลน์แสดงถึงสถานะของการไม่เชื่อมต่อ ในความหมายปกติทั่วไป ออนไลน์อาจหมายถึงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ

มารู้จักกับ Online & Offline Marketingการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าและบริการ แบ่งได้ 2 แบบ คือ Online Marketing และ Offline Marketing โดยจะแตกต่างกันตรงที่ การทำ Online Marketing จะทำอยู่บนอินเตอร์เนตและใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วย ส่วน Offline Marketing จะเกี่ยวกับกิจกรมมทางโฆษณาต่างๆ เป็นการตลาดที่มองเห็นจับต้องได้ไม่เกี่ยวกับอินเตอร์เนต ซึ่งช่วยให้คุณรู้ว่าการตลาดแบบไหนเหมาะกับคุณ

Online Marketing ถือเป็นการใช้สื่อใหม่บนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มีการพูดคุยเสนอข่าวสารกับลูกค้าได้ทั้งทาง ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟฟิก และเรายังสามารถติดตามลูกค้าได้ ทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Fab Page , Line , Email   ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปพบลูกค้าแต่ละครั้ง การทำการตลาดออนไลน์จึงทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ เพียงแต่ต้องรู้จักเครื่องมือทางออนไลน์
                 การซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน Online Marketing  อาจช่วยในการประหยัดเวลา และสะดวกสบาย เข้าถึงได้รวดเร็ว ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบสินค้ากับร้านอื่นได้  แต่ก็จะเสียเปรียบในด้านความนาเชื่อถือของสินค้าและบริการ
Offline Marketing เป็นการทำการตลาดแบบเก่าที่ไม่มีการใช้อินเตอร์เนตเข้ามาช่วย เน้นไปที่การสื่อสารด้านเดียว เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ ซึ่งอาจจะเป็นการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่นั้นๆ
การตลาดแบบ Offline Marketing เหมาะกับธุรกิจบางประเภทที่ต้องการความน่าเชื่อถือ เพราะได้เห็นสินค้าหรือบริการจริง ทดสอบก่อนซื้อได้ และสอบถามข้อมูลกับผู้ขายได้โดยตรงไม่ผ่านอินเตอร์เนต

การทำธุรกิจเครือข่ายแบบออฟไลน์ มีข้อดีคือ


– มีสายสัมพันธ์

– สร้างความตื่นเต้นได้มากกว่า โดยเฉพาะเห็นคนอื่นทำได้และประสบความสำเร็จ

– เชื่อใจได้มากกว่า เพราะได้เห็นหน้าคนที่ชวน

– เป็นระบบที่มีมานานแล้ว การเรียนรู้มีรูปแบบชัดเจนการทำธุรกิจเครือข่ายแบบออนไลน์ มีข้อดีคือ

–  ระบบออนไลน์ก็เป็นระบบที่ถูกกับยุคดิจิตอลในปัจจุบัน

– สามารถขยายเผยแพร่ได้ง่ายรวดเร็ว

– เหมาะกับผู้ไม่ค่อยมีเวลา

– ลดต้นทุนได้มากกว่า เช่น ไม่ต้องเดินทาง

– สามารถขยายสายงานได้ทั่วโลก ทั้ง ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันพราะฉะนั้นวิธีการทั้ง 2 วิธีนี้เป็นสิ่งที่เสริมกันและกันได้ เช่น หากคุณทำออฟไลน์แล้วคนที่รู้จักหมด คุณก็จำเป็นต้องทำออนไลน์อยู่ดี อยากให้มองวิธีการใช้ระบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อประสมประสานการทำงาน พูดง่าย ๆ คือ ” ออนไลน์ เพื่อ ออฟไลน์ ”ทั้งสองอย่าง เป็นสิ่งที่ควรจะทำให้สมดุลและประสมประสานกัน “ออนไลน์ สร้างรายชื่อ  ออฟไลน์สร้างคน” ชอบแบบไหนก็เลือกได้เลย  ชอบทั้งสองอย่างก็ทำทั้งสอง ก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจเครือข่ายของคุณมีความมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ