13 กันยายน 2554

พิชิตใจลูกค้า เพื่อชนะคู่แข่ง

           พิชิตใจลูกค้า เพื่อชนะคู่แข่ง


พิชิตใจลูกค้า เพื่อชนะคู่แข่ง เกมการตลาดที่ต้องเรียนรู้


การแข่งขันกันเพื่อคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ในการทำการตลาด เพื่อดันให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคนั้น นักการตลาดส่วนใหญ่มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่งขัน แต่แน่นอนเกมการแข่งขันนั้นก็ต้องมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ หากวันนี้เป้าหมายของคุณคือผู้ชนะ ดิฉันมีข้อแนะนำว่าก่อนที่คุณจะชนะคู่แข่งได้ จะต้องเอาชนะลูกค้าของตัวเองให้ได้เสียก่อนคำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ทำอย่างไรถึงจะชนะใจลูกค้าได้? ดิฉันมีความเชื่อว่านักการตลาดทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้รุกตลาดเพื่อพิชิตคู่แข่งขัน จะต้องมีคำตอบอยู่ในใจเสมอว่า ในสนามการแข่งขันนั้น คุณจะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อพิชิตชัยชนะแต่ที่ผ่านมาก็มีนักการตลาดจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในบทบาทของการเป็นผู้ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ที่เป็นกำแพงปิดกั้นมิให้แบรนด์ของคุณก้าวไปเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในแวดวงการตลาดมีสมองและพร้อมที่จะทำลายกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า และหากคุณมีเป้าหมายดังกล่าว ดิฉันขอแนะนำให้คุณค้นหาเทคนิคการทำงานใหม่ ๆ เพื่อก้าวให้ทันหรือนำหน้าคู่แข่งก่อนสายเกินแก้ฉบับนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอแนวคิดในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนที่ต้องการสนุกและพิชิตชัยในเกมการตลาด ดังนี้ค่ะต้องไม่ซ้ำซากและจำเจ ในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความใหม่ สด แปลกฯลฯ อยู่เสมอ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องการความซ้ำซากและจำเจ ที่ต้องย้ำเช่นนี้เพราะดิฉันมีข้อมูลจากการลงภาคสนามเพื่อสำรวจความนิยมในการบริโภคสินค้าและบริการมายืนยัน โดยข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือ ผู้บริโภคมักเห่อกับสินค้าใหม่ ๆ หรือรุ่นใหม่ ๆ ของยี่ห้อเดิมนั่นหมายความว่าลูกค้าสนใจเรื่องการมีพัฒนาการของสินค้า ซึ่งการนำเสนอนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ลูกค้านำแบรนด์ของคุณไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ แล้วทำให้รู้สึกว่าสินค้าและบริการของคุณตกรุ่น หรือเก่าเกินไปที่จะบริโภค หากไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อหนีความซ้ำซากและจำเจ มูลค่าของสินค้าและบริการก็จะลดลงอย่างน่าเสียดายการมุ่งเน้นทำให้แบรนด์มีความหมาย ความจริงข้อหนึ่งที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการก็คือ การมีความหมายและมีความสำคัญ ดังนั้น นักการตลาดจะต้องสื่อสารออกไปเพื่อให้ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้ว่าแบรนด์ของคุณเห็นความสำคัญของผู้บริโภคเป็นหลักไม่ว่าคุณจะพัฒนาสินค้าและบริการรุ่นใหม่ ๆ ออกมาขายสักมากเพียงใดก็ตาม หากไม่พยายามทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกดี ๆ ต่อแบรนด์ ก็จะไม่สามารถชนะใจพวกเขาได้เลย ดังนั้น นักการตลาดจะต้องคิดให้ออกว่า จะมีวิธีไหนบ้างที่เป็นช่องทางให้ลูกค้ารับรู้ได้ว่าแบรนด์ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของลูกค้าเป็นผู้นำที่ดีให้กับผู้บริโภค เรื่องนี้ดิฉันขอบอกไว้เลยว่า ในยุคที่โลกกำลังถูกเปลี่ยนแปลงจากฝีมือมนุษย์ นักการตลาดรุ่นใหม่ก็ต้องทำตัวเป็นผู้นำที่ดีให้กับผู้บริโภค ดังนั้น นักการตลาดจะต้องมีเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อจะมีข้อมูลเพียงพอว่าทิศทางของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และหากคุณสามารถคาดการณ์ความต้องการหรือพฤติกรรมของลูกค้าได้ล่วงหน้า การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทางความคิดก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากที่ผ่านมามีนักการตลาดจำนวนไม่น้อย ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและวิจัยถึงแนวโน้มเรื่องความต้องการของลูกค้า แต่เชื่อหรือไม่ว่าการค้นหาความต้องการของลูกค้านั้น ไม่ได้มีเป้าหมายไปที่เรื่องการตอบสนองเพียงอย่างเดียว แต่นักการส่วนใหญ่ต้องการเป็นผู้นำให้กับผู้บริโภค เห็นได้จากการสร้างเทรนด์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างกระแสความต้องการบริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าทุกครั้งของการสำรวจความต้องการของลูกค้า เป้าหมายอาจไม่ใช่การตามใจลูกค้า แต่เป็นการค้นหาวิธีจะเอาชนะใจลูกค้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ ดิฉันได้เขียนไว้ข้างต้นว่าลูกค้าไม่ต้องการความซ้ำซากและจำเจ ดังนั้น นักการตลาดยุคนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ เพราะการค้นหาและยอมรับสิ่งใหม่ ๆ จะทำให้แนวคิดในการทำงานนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย หากคุณต้องการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ เพื่อมัดใจลูกค้า ดิฉันขอแนะนำว่าคุณไม่ควรจมปลักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน ๆ เพราะจะทำให้ทุกอย่างขึ้นสนิมโดยคุณจะต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้ลูกค้าของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากคุณต้องการทำให้ลูกค้ายอมรับและภักดี ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในวงการด้วยเช่นกันการสร้างกระแสให้เกิดความต้องการบริโภค ดิฉันเชื่อว่านักการตลาดทุกคนมีวิธีของตัวเองว่าจะต้องใช้วิธีไหนหรือทำอย่างไรเพื่อมัดใจผู้บริโภค แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีเหมือนกันก็คือ การสร้างกระแสให้เกิดความต้องการบริโภค ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เร่งและกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าแบรนด์ของคุณนั้นหากไม่ได้บริโภค หรือไม่ได้เป็นเจ้าของก็จะตกยุคนอกจากการนำเอาแฟชั่นมาเป็นตัวกระตุ้นแล้ว การสร้างกระแสให้เกิดความต้องการซื้อ นักการตลาดบ้านเรามักให้ความสำคัญกับการใช้กิจกรรมแจกของรางวัลกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า จะเห็นได้จากกลยุทธ์ในการแจก แถม และชิงโชคของแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีการแข่งกันอย่างดุเดือด ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างกระแสความต้องการที่ค่อนข้างได้ผลแต่ความจริงแล้วยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่สามารถสร้างกระแสดังกล่าวได้อีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คุณภาพ หรือคุณประโยชน์ของสินค้า เช่น การสร้างกระแสความต้องการเพื่อกระตุ้นยอดขายจากกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ เป็นต้นทำอย่างไรให้คนมาสนใจ การวางสินค้าเพื่อเสนอขายตามสถานที่จัดจำหน่ายโดยปราศจากกลยุทธ์การสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าด้วยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาจไม่เป็นผลดีต่อแบรนด์นัก เพราะอาจทำให้ผู้บริโภคจะหันไปสนใจสินค้าของคู่แข่ง ดังนั้น นักการตลาดจะต้องตอบโจทย์ของตัวเองให้ได้ว่า ทำอย่างไรถึงจะให้ลูกค้ามาสนใจการสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการ คือข้อแนะนำที่ดิฉันขอให้นักการตลาดต้องเน้นให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน อย่าปล่อยให้สินค้าของคุณถูกกลืนไปกับสินค้าแบรนด์อื่น ๆ หากสามารถปฏิวัติรูปแบบการให้บริการหรือการขายแบบเดิม ๆ ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีต่อแบรนด์เท่านั้น เพราะการทำให้ใครต่อใครมาสนใจ แม้ว่าจะยังไม่เกิดการซื้อในวันนี้ ก็ยังมีความเป็นไปได้สูงว่าแบรนด์ของคุณอาจเป็นตัวเลือกในครั้งต่อไป


การดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม หากคิดว่าลูกค้าของคุณคือบุคคลที่มีความสำคัญ ดิฉันขอแนะนำให้คุณหาทางดึงพวกเขาและเธอเข้ามามีส่วนร่วมในการทำการตลาด ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มใดก็ตาม แนวคิดหลักในการทำธุรกิจนั้นต้องเข้าถึงผู้บริโภคใช่หรือไม่ แต่ถ้าวันนี้คุณมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ก็จะเป็นโอกาสในการสร้างความจงรักภักดีได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค้นหาข้อมูลสำคัญ ๆ การพิชิตใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้อาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ชนะคู่แข่งขันได้ ดังนั้น นักการตลาดจะต้องแสวงหาแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพในยุคที่มีการแข่งขันสูงนั้น คุณต้องใช้เหตุผลและมีข้อมูลที่ดีสำหรับการตัดสินใจ หากใครก็ตามที่มีความได้เปรียบด้านข้อมูล ดิฉันฟันธงได้เลยว่าโอกาสที่จะก้าวเป็นผู้นำนั้นอยู่แค่เอื้อมค่ะ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานของนักการตลาดทุกยุคทุกสมัย


สนุกกับการทำงาน เมื่อคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ลงสนาม ขอแนะนำให้มองว่าการแข่งขันทางการตลาดคือเกมที่ยิ่งใหญ่ และเกมดังกล่าวจะทำให้คุณมีความสุขและสนุกกับมัน หากมีเป้าหมายที่จะคว้าชัยชนะก็อย่าท้อแท้กับเกมของคู่แข่งอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมไหนก็ตาม ขอแนะนำให้ติดอาวุธไว้เสมอ และผลวิจัยทางการตลาดจะเป็นอาวุธที่มีอานุภาพในการทำงานที่ยอดเยี่ยม และสามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี


นอกจากแนวคิดที่นำเสนอไปข้างต้น ดิฉันเชื่อว่ายังมีกลยุทธ์อื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ชนะในเกม ขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดค้นและแสวงหากระบวนการที่จะเอาชนะได้มากกว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็คือ หากวันนี้คุณสามารถพิชิตใจลูกค้าได้โอกาสชนะคู่แข่งก็รออยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ
ที่มา : ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น