17 กันยายน 2554

5 เทคนิคทำงานราบรื่น ให้โดนใจเจ้านาย และทีมงาน

     5 เทคนิคทำงานราบรื่น ให้โดนใจเจ้านาย และทีมงาน5 เทคนิคทำงานราบรื่น ให้โดนใจเจ้านาย และทีมงาน

1. ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน ลดปริมาณความผิดพลาด

สำหรับคุณผู้หญิงมือใหม่เพิ่งเริ่มทำงาน ควรมีคู่มือปฏิบัติงานเพราะจำเป็นต่อการทำงานมากๆค่ะ เพราะเป็นแบบแผนที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ปฏิบัติตาม คนที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ย่อมไม่เกิดความผิดพลาด หรือลดความผิดพลาดได้มาก หากไม่มีลองถามหรือปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่บ่อยๆ หากมีคำถามสงสัยให้รีบถามอย่าปล่อยให้คาใจแล้วทำงานนั้นๆ ส่งให้พ้นๆ ไป เพื่อความเข้าใจในเนื้องานที่ถูกต้องค่ะ

2. จดโน้ตงานก่อนทำ เพื่อจำกัดโอกาสในการทำพลาด

หากมีการจัดระเบียบการทำงานของเราเป็นลำดับขั้นตอน จะช่วยป้องกันความผิดพลาดของคุณผู้หญิงได้มากค่ะ โดยก่อนที่จะเริ่มทำงานในแต่ละวันให้จดรายการสิ่งที่จะต้องทำทั้งหมดลงมาให้ ครบถ้วน แล้วจัดลำดับสิ่งที่จะต้องทำก่อน-หลังตามความสำคัญและความเร่งด่วน รวมถึงจดรายการข้อควรระวังต่าง ๆ ไว้คอยเตือนใจด้วย อย่าลืมที่จะติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่าย อย่างหน้าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3. ตรวจงานหรือเช็คงานก่อนส่งเพื่อป้องกันการผิดพลาด และการถูกตำหนิ

ทำ งานเสร็จแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง และไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ควรช่วยกันตรวจสอบหลาย ๆ คน นอกจากเจ้าของงานจะต้องตรวจงานของตนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น หัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นตรวจสอบด้วย เพื่อความรัดกุมควรมีการลงลายมือชื่อรับรองด้วยว่า ใครได้ตรวจสอบแล้วบ้าง จะทำให้ผู้ตรวจเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพราะทุกคนทราบดีว่า การลงชื่อมีผลต่อการรับผิดชอบในกรณีเกิดความผิดพลาดขึ้น

4. ส่งงานหรือรายงานผล ที่ได้ทำเรียบร้อยแล้ว

ส่งงานหรือรายงานผลงานให้ทีมงาน เจ้านาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการมอบหมายงานนั้นๆ เพื่อรายงานให้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว และเป็นการอัพเดทงานทีคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ทีมงาน เจ้านาย หรือผู้ที่เกี่ยวในงานนั้นๆ รับทราบเพื่อการสื่อสารที่ดีในการทำงาน

5. หากเกิดความผิดพลาดเมื่อใด ให้รายงานเมื่อนั้น

เมื่อ การทำงานเกิดข้อผิดพลาด เจ้าของงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรีบแจ้งต่อหัวหน้าทันที ว่าเกิดอะไรขึ้น ผิดพลาดอย่างไร เกิดจากปัจจัยใด รวมถึงคิดหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำเสนอหัวหน้าด้วย โดยกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการกล่าวโทษกัน แต่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกนั่นเองค่ะ

การป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงผู้ที่อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานควรทำ นอกจากจะทำงานเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญคือจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดด้วยนะคะ จึงจะถือว่าคุณผู้หญิงทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
ที่มา : Ladyvisa.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น