12 กันยายน 2554

ประวัติคุณกัลยาณี โคตะขุน

 
          ประวัติคุณกัลยาณี  โคตะขุน
 
 
 
 
ชื่อ           กัลยาณี  โคตะขุน   (คุณกุ้ง)
 
 
ภูมิลำเนา                                    :: จังหวัดอุดรธานี
 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด              :: ปริญญาตรี
 
สาขา                                          :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รุ่นที่ 9
                            
สถาบันการศึกษา                       :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
วันสำเร็จการศึกษา                     :: 24 พฤศจิกายน 2538
 
อนุปริญญา                                 :: วารสารและการประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประสบการณ์ในการทำงาน  :: บ.HANAKO cosmetics.co,ltd.  
                                                    ตำแหน่ง Branch manager.   2537
                                                    บ.เอวอนคอสเมติคส์(ประเทศไทย)
                                                    ตำแหน่งผู้จัดการเขต . 2538
                                                    บ.สโรรักษ์ (ประเทศไทย)จำกัด 
                                                    ตำแหน่งผู้จัดการภาคอีสาน  2539
                                                    บ. พล็อต แอนด์ แพลน จำกัด 
                                                    ตำแหน่งผู้จัดการภาคอีสาน  2540
                                                    บ.คริสตี้ คอสเมติคส์ 
                                                    ผู้จัดการภาคอีสาน  2541
                                               บ.เกล คลอสเมติคส์ 
                                               ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด  2545
 
 


ปัจจุบันเป็นเจ้าของ   หจก.PEARL 99จำกัด
 
 
 
กุ้งค่ะ
 
 
 

 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

YouTube Video

 

YouTube Video


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น