12 เมษายน 2555

การใช้ Passport สองเล่ม Thai,Swiss

การใช้ Passport สองเล่ม Thai,Swiss


ทำไงนะ...
ถ้าไม่ได้อยู่ไทยเกิน 30 วันใช้พาสปอร์ต Swiss เล่มเดียวจบ ถ้าจะอยู่นานกว่านั้น ก็ยื่นพาสปอร์ตไทยตอนเข้าเมืองไทยค่ะ
 
 
***จำง่ายๆ...เข้า-ออกประเทศใดก็ใช้พาสปอร์ตของประเทศนั้นๆ ***

 
 
เดินทางกลับประเทศไทยและประสงค์พำนักอยู่ไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้หนังสือเดินทางของสวิสเข้าประเทศไทยได้ แต่หากไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานเท่าไร ขอให้ใช้หนังสือเดินทางไทยเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ขอเรียนย้ำว่า หากใช้หนังสือเดินทางเล่มไหนเข้าประเทศไทย ก็ขอให้ใช้หนังสือเดินทางเล่มนั้นเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วย หากใช้หนังสือเดินทางคนละเล่มเข้าออกประเทศ จะถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฏหมาย

1 ความคิดเห็น:

 1. การใช้สองพาสปอร์ต


  ตามกฎหมาย ถ้าคุณเป็นสวิสคุณต้องใช้พาสปอร์ตสวิสเมื่อเดินทางออกจากประเทศ และเมื่อเดินทางเข้าประเทศ แนะนำให้คุณใช้พาสปอร์ตสวิสตลอด คนที่ถือพาสปอร์ตสวิสสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไทย และสามารถอยู่เมืองไทยได้สูงสุด 30 วัน ถ้าคิดจะอยู่เกิน คุณสามารถไปขอวีซ่าเข้าไทยได้ตั้งแต่ 60 วัน สูงสุดถืง 1 ปีสำหรับคนไทยที่ยังมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ถ้าคุณคิดจะใช้พาสปอร์ตไทยเดินทางเข้าประเทศไทยก็ได้


  วิธีใช้สองพาสปอร์ตเดินทางเข้าออกประเทศ คือ


  ตอนเดินทางออกจากสวิส แสดงพาสปอร์ตสวิสที่สนามบิน
  ในเครื่องบินก่อนถึงไทย เมื่อแอร์โฮสเตสให้บัตรขาเข้าของไทยกรอก คุณขอบัตรขาเข้าจากเขาสองใบ กรอกทั้งสองใบๆหนึ่งสำหรับพาสปอร์ตไทย และอีกใบสำหรับพาสปอร์ตสวิส
  เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ คุณแสดงพาสปอร์ตไทยที่ ต.ม. พร้อมบัตรขาเข้าที่คุณกรอกหนึ่งใบ
  ตอนขาออกจากไทย แสดงพาสปอร์ตสวิสที่เคาน์เต้อร์สายการบินเพื่อให้เขาเช็คตั๋ว เจ้าหน้าที่สายการบินมีหน้าที่ต้องเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางเข้าสวิสได้ ฉะนั้นคุณถึงต้องแสดงพาสปอร์ตสวิส
  ผ่านด่าน ต.ม. ไทย พอเช็คตั๋วเสร็จ คุณต้องผ่าน ต.ม. ตอนนี้คุณให้เขาดูพาสปอร์ตไทย ด่าน ต.ม.มีหน้าที่เช็คว่าคุณเข้าเมื่อไรออกเมื่อไร ถ้าเจ้าหน้าที่ถามคุณว่า มีวีซ่าหรือไม่ คุณแสดงพาสปอร์ตสวิสให้เขาดู (เขาไม่ยึดพาสปอร์ตคุณค่ะ)
  ก่อนขึ้นเครื่องบิน พอผ่าน ต.ม. แล้ว ก่อนขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่สายการบินจะขอดูพาสปอร์ตคุณอีกทีเพื่อเช็คไอดี เพื่อความปลอดภัยว่าคุณเป็นคุณ และเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบนตั๋ว ตอนนั้นคุณแสดงพาสปอร์ตสวิส
  เข้าสวิส เมื่อมาถึงสนามบินในสวิส คุณแสดงพาสปอร์ตสวิสที่อิมมิเกรชั่นค่ะ

  ตอบลบ