12 เมษายน 2555

วิชาการและการศึกษา

วิชาการและการศึกษา

เว็บไซต์ของสถานบันวิจัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา Think Tank เกี่ยวกับยุโรป สหภาพยุโรป และยุโรปศึกษา
European University Institute, Italy381
College of Europe, Belgium434
Asia-Europe Foundation (ASEF)352
European Institute for Asian Studies368
Master of Arts in European Studies Programme, Chulalongkorn University, Bangkok
MA in European Studies is a full-time, one year degree programme taught in English. It is designed for international graduates with an interest in the emerging links and relationship between European and Asian countries.
419
European Commission Libraries Catalogue377
European Documentation Centre in Thailand
European Documentation Centre in Thailand (at Chulalongkorn University)
504
Centre for European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok
The Centre aims to provide an academic excellence in European Studies in Thailand and the ASEAN region.
383
European Policy Centre371
ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย
ไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในมิติต่างๆ
574
ที่มา : http://news.thaieurope.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น