13 เมษายน 2555

ประเภทของการตรวจลงตรา ในประเทศไทย

ประเภทของการตรวจลงตรา ในประเทศไทย
 
 


1. การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)


2. การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)


3. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)


4. การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)


5. การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)


6. การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
http://www.consular.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น