13 เมษายน 2555

ข้อมูลเกี่ยวกับ การยกเว้น การตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย


ข้อมูลเกี่ยวกับ การยกเว้น การตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย


 

Remark
1. * refers to countries/territories which grant unilaterally a visa exemption for Thai Nationals.
2. number shown in ( ) refers to a maximum length of stay permit without visa.
3. Visa Exemption for Ecuador on tourism basis is applied for all type of passport of any nationality.
4. Thai Nationals obtaining a permanent residence of / or a multiple entries visa for USA, Canada and EU are visa exempt for Taiwan.
http://www.consular.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น