12 เมษายน 2555

ข้อควรระวังแก่ผู้ที่จะประสงค์เดินทางมาหรือพำนักในสวิตเซอร์แลนด์

ข้อควรระวังแก่ผู้ที่จะประสงค์เดินทางมาหรือพำนักในสวิตเซอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังแก่ผู้ที่จะประสงค์เดินทางมาหรือพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2007 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากนางสาวสุภาภัค พฤทธิเทพ ผู้แทนจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมนานาชาติ ITUT ณ นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 14 - 26 มกราคม 2007 ว่าเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2007ตนถูกกลุ่มพวกมิจฉาชีพหลอกลวงบนสะพานมองบลองค์ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้ทะเลสาบเจนีวา โดยได้ปรากฏการจัดฉากในรูปตำรวจสวิสขอตรวจค้นหนังสือเดินทาง กระเป๋าเก็บเงิน / กระเป๋าถือ / สิ่งของ ของนักท่องเที่ยว โดยที่นางสาวสุภาภัคฯ ได้เฉลียวใจไม่หลงกลพวกมิจฉาชีพ ทั้งที่ได้มีการแสดงบัตรตำรวจ (ปลอม) ให้ดูเพื่อขอตรวจค้น
ในวันที่ 23 มกราคม 2007 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้พานางสาวสุภาภัคฯ ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจท้องที่นครเจนีวา โดยได้ให้ข้อมูลพร้อมภาพถ่ายของกลุ่มพวกมิจฉาชีพที่ได้ถูกบันทึกภาพไว้ได้ โดยในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงท่าทีความกังวลว่าหากกลุ่มพวกมิจฉาชีพใช้การแอบอ้างเป็นตำรวจสวิสและดำเนินการหลอกลวงนักท่องเที่ยวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน อาจส่งผลให้คนต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธการให้ความร่วมมือกับทางตำรวจสวิสได้ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจจริงหรือพฤติกรรมล่อลวงของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งทางตำรวจสวิสรับทราบถึงข้อกังวลของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีในการให้หลักฐานเพื่อนำไปต่อการสืบจับกลุ่มมิจฉาชีพต่อไป นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามถึงมาตรการปฏิบัติในการแสดงตัวขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง / เงิน / ทรัพย์สิน ซึ่งตำรวจสวิส แจ้งว่าตามกฎหมายสวิสได้ให้อำนาจตำรวจสามารถตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือทรัพย์สินตามท้องถนนได้ แต่จะมีการแสดงตัวและตราตำรวจพร้อมบัตรประจำตัวอย่างชัดเจน โดยการเรียกตรวจสอบตามท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่มักจะได้รับข้อมูลภายในเป็นการล่วงหน้าก่อนในมูลเหตุของการเรียกตรวจสอบด้วย
โดยที่รูปแบบการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพในคราบของตำรวจปลอม ได้เคยเกิดเหตุการณ์ในแบบเดียวกันขึ้นกับทหารไทยยศสูงระดับสัญญาบัตรท่านหนึ่งที่เดินทางมาประชุมในกรอบสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เมื่อปี 2005 ด้วย ทั้งนี้ เหตุการณ์การลักขโมย / โจรกรรมนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบในสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราสูงขึ้นมากในปัจจุบัน โดยมีการมุ่งเป้าในการโจรกรรมนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเป็นหลัก โดยรูปแบบการปฏิบัติการของกลุ่มมิจฉาชีพมักจัดฉาก สร้างความแนบเนียนและทำงานกันเป็นทีม หรือลักขโมยในระหว่างที่นักท่องเที่ยวไม่ระวังตัว มักไม่ปรากฏกรณีการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว แต่จะประสงค์ในทรัพย์สินอย่างเดียว กลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพมักเป็นชาวยุโรปตะวันออกเป็นหลัก โดยมีการแต่งกายภูมิฐานน่าเชื่อถือ ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยมักมีพฤติกรรมประมาทในขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มากกว่าที่ระวังตัวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศยุโรปอื่น ด้วยความคิดที่ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าที่อื่น จึงมักไม่ระวังตัวเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตนเอง
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังให้แก่คนไทยในการเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

ข้อควรระวังในการเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ ภูเขาและทุ่งหญ้า เปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง ธุรกิจธนาคาร / นาฬิกา / ผลิตภัณฑ์นมและเนย / สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พักตากอากาศ / และนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีชื่อเสียง ชาวสวิสทั่วไปมีนิสัยรักความสงบ ความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ และรักคนไทย เนื่องจากชาวสวิสจำนวนมากได้เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทย แต่เหมือนกับธรรมชาติทุกอย่างในโลกคือต้องมีทั้งด้านดีและด้านเสีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังหลักในการเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

การเดินทางเข้ามาแต่งงานหรือหาคู่ครองชาวสวิส

- กรณีหญิง/ชายไทยที่ประสงค์จะแต่งงานกับชาวสวิส ขอให้มีความรัก ศึกษานิสัยใจคอ และวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมให้ดีเสียก่อน เนื่องจากเมื่อสมรสกับชาวสวิสแล้ว จำเป็นต้องใช้เวลาถึง 5 ปี (คู่สมรสสวิสต้องรับรองวีซ่าทุกปี) ถึงจะได้สิทธิพำนักถาวรในสวิตเซอร์แลนด์
- การสมรสแบบรับจ้างแต่งงานกับชาวสวิสเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมักเป็นเหตุให้เกิดการถูกกดขี่ข่มเหงและค้าประเวณี โดยชาวสวิสที่มีพฤติกรรมรับจ้างแต่งงานกับชาวต่างชาติมักเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษา ตกงานยาวนาน ติดยาเสพติด สุราเรื้อรัง มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีโรคภัยประจำตัว มีปัญหาทางสุขภาพจิต ดังนั้น จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจ้างสมรสโดยเด็ดขาด

การท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์

- สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวจัดบนพื้นที่ภูเขาและที่สูงในฤดูหนาว การแต่งกายควรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาว และตรวจดูสภาพความพร้อมของร่างกายหากจำเป็นต้องขึ้นภูเขาที่สูงมาก (3,000 เมตรหรือสูงกว่า) เนื่องจากอากาศบนเขาสูงอาจมีปริมาณออกซิเจนต่ำ อาจเกิดปัญหาสุขภาพได้ โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไทยที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเส้นเลือดในสมองแตก จากการขึ้นเขาสูงในขณะที่ร่างกายไม่พร้อม และการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สวิตเซอร์แลนด์ในค่าใช้จ่ายสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

การระวังตัวเพื่อป้องกันการเป็นเป้าหมายกลุ่มมิจฉาชีพ

- เหตุการณ์การลักขโมย / โจรกรรมนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบในสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราสูงขึ้นมากในปัจจุบัน โดยมีการมุ่งเป้าในการโจรกรรมนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเป็นหลัก โดยรูปแบบการปฏิบัติการของกลุ่มมิจฉาชีพในสวิตเซอร์แลนด์มัก เกิดขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักทั่วไป โดยจะมีการจัดฉาก สร้างความแนบเนียนและทำงานกันเป็นทีม หรือลักขโมยในระหว่างที่นักท่องเที่ยวไม่ระวังตัว แต่มักไม่ปรากฏกรณีการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว แต่จะมุ่งประสงค์ในทรัพย์สินอย่างเดียว กลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพมักเป็นชาวยุโรปตะวันออกเป็นหลัก โดยมีการแต่งกายภูมิฐานและสร้างมูลเหตุที่น่าเชื่อถือในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยมักมีพฤติกรรมประมาทในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มากกว่าที่ระวังตัวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศยุโรปอื่น ด้วยความคิดที่ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าที่อื่น จึงมักไม่ระวังตัวเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตนเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น