21 มิถุนายน 2555

10 อันดับประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านมากที่สุด

10 อันดับประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านมากที่สุด
1United States
อันดับที่ 1 ได้แก่ประเทศ United Statesมีเศรษฐีกว่า 422 คน
2China
อันดับที่ 2 ได้แก่ประเทศ Chinaมีเศรษฐีกว่า 66 คน
3Russia
อันดับที่ 3 ได้แก่ประเทศ Russiaมีเศรษฐีกว่า 65 คน
4Germany
อันดับที่ 4 ได้แก่ประเทศ Germanyมีเศรษฐีกว่า 57 คน
5India
อันดับที่ 5 ได้แก่ประเทศ Indiaมีเศรษฐีกว่า 52 คน
6United Kingdom
อันดับที่ 6 ได้แก่ประเทศ United Kingdomมีเศรษฐีกว่า 30 คน
7Turkey
อันดับที่ 7 ได้แก่ประเทศ Turkeyมีเศรษฐีกว่า 28 คน
8Hong Kong
อันดับที่ 8 ได้แก่ประเทศ Hong Kongมีเศรษฐีกว่า 25 คน
9Canada
อันดับที่ 9 ได้แก่ประเทศ Canadaมีเศรษฐีกว่า 24 คน
10Japan
อันดับที่ 10 ได้แก่ประเทศ Japanมีเศรษฐีกว่า 22 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น