21 มิถุนายน 2555

10 อันดับหลักทรัพย์(ประเทศไทย)

10 อันดับหลักทรัพย์(ประเทศไทย)
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด พลังงาน
ราคาหุ้น 348.00ราคาพาร์ 10.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,849,042,025มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 991,466 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. กระทรวงการคลัง 51.36% 2. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. MFC 7.67% 3. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย 7.67% 4. THAI NVDR 3.09% 5. Chase Nominees 2.31%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 46,161
2บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หมวด พลังงาน
ราคาหุ้น 186.50ราคาพาร์ 1.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 3,318,433,600มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 618,887 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 65.32% 2. State Street Bank 2.18% 3. BNP Paribas Securities 2.12% 4. Nortrust Nominees 2.07% 5. THAI NVDR 1.84%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 36,501
3บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หมวด วัสดุก่อสร้าง
ราคาหุ้น 321.00ราคาพาร์ 1.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,200,000,000มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 385,200 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 30% 2. THAI NVDR 10.73% 3. Chase Nominees 3.78% 4. BNP Paribas Securuties 2.94% 5. State Street Bank 2.66%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 25,154
4ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หมวด ธนาคาร
ราคาหุ้น 104.50ราคาพาร์ 10.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 3,392,728,306มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 354,540 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 21.31% 2. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. MFC 11.58% 3. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย 11.58% 4. DBS Bank A/C 3163989001 4.73% 5. Chase Nominees 4.34%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 18,651
5ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หมวด ธนาคาร
ราคาหุ้น 166.50ราคาพาร์ 10.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,908,842,894มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 317,822 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. THAI NVDR 25.75% 2. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อผู้ฝาก 4.18% 3. State Street Bank 4.08% 4. HSBC Bank Abu Dhabi 2.81% 5. State Street Bank (For Australia) 2.64%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 21,681
6ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมวด ธนาคาร
ราคาหุ้น 124.00ราคาพาร์ 10.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,393,260,193มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 296,764 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. THAI NVDR 23.51% 2. State Street Bank 11.20% 3. Chase Nominees 4.65% 4. Nortrust Nominees 2.63% 5. HSBC Singapore Nominees 2.39%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 40,547
7บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมวด สารสนเทศและการสื่อสาร
ราคาหุ้น 83.00ราคาพาร์ 1.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,970,688,205มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 246,567 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น 42.54% 2. Singtel 19.12% 3. BNY Mellon Nominees 3.11% 4. THAI NVDR 2.98% 5. State Street Bank (For London) 2.48%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 23,037
8บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หมวด ปิโตรเคมี
ราคาหุ้น 49.50ราคาพาร์ 1.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,814,257,245มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 238,305 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. Indorama Resources 71.97% 2. ธนาคารกรุงเทพ 4.75% 3. Indorama Synthetic (India) 2.95% 4. THAI NVDR 1.51% 5. HSBC Singapore Nominees 1.12%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,830
9บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หมวด ปิโตรเคมี
ราคาหุ้น 142.50ราคาพาร์ 10.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,515,820,800มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 216,004 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 48.93% 2. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 21.69% 3. HMC Polymer จำกัด 2.79% 4. HSBC Singapore Nominees 1.72% 5. THAI NVDR 1.59%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 13,872
10บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หมวด พลังงาน
ราคาหุ้น 736.00ราคาพาร์ 10.00จำนวนหุ้นจดทะเบียน 271,747,855มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 200,006 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่1. THAI NVDR 21.57% 2. State Street Bank 6.63% 3. Littledown Nominees 4.04% 4. State Street Bank (For London) 3.07% 5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2.96%จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 7,641

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น